Aanbevelingen Corona KNB-BKK

Beste collega’s

Goed nieuws voor de kinesitherapiesector: nadat eerder andere ambulante zorgverleners persoonlijk beschermingsmateriaal van de overheid ontvingen, is het nu de beurt aan kinesitherapeuten en paramedici. Het gaat hierbij uitsluitend om kinesitherapeuten die werken in een ambulante praktijk. Collega's die in een zorginstelling werken, krijgen via hun werkgever het nodige beschermingsmateriaal.

Wat zit er in dit pakket?

Als kinesitherapeut ontvangt u:

  • 500 chirurgische maskers
  • 500 handschoenen
  • 50 overschorten
  • 1 bril

Hoe ontvangt u het pakket?

Er werd een nieuw systeem voor de verdeling ingevoerd. Via een online toepassing ontwikkeld door de FOD Volksgezondheid kan elke zorgverlener die voor deze verdeling in aanmerking komt zelf een aanvraag indienen. Dankzij dit systeem kunnen de pakketten beter worden opgevolgd vanaf hun vertrek bij de opslagplaatsen tot aan de effectieve inontvangstneming ervan door de zorgverleners.

Via deze link kunt u vanaf 6 november als actief zorgverlener in de ambulante zorg een online aanvraag indienen. Na validatie ontvangt u een code waarmee u uw pakket kan afhalen in de lokale leveringspunten van het Rode Kruis. In de toepassing kunt u ook het gewenste afhaalpunt kiezen. De adressen en openingsuren voor het afhalen van de pakketten worden vermeld. Wanneer u uw pakket afhaalt, zult u de maat van de handschoenen kunnen kiezen.

De toepassing is toegankelijk via uw elektronische identiteitskaart (eID), of via de itsme-app. U hebt daarnaast ook een geldig visum of actieve inschrijving bij het RIZIV nodig om toegang te krijgen. 

Hoe gebruikt u deze voorraad het best?

Deze voorraad is bestemd om crisissituaties het hoofd te bieden. Het gaat om een startvoorraad. De zorgverlener moet deze voorraad zelf op peil houden zodat hij/zij, bij een nieuwe crisis, over een minimumvoorraad beschikt om prestaties te kunnen blijven verrichten indien nieuwe crisissen zouden ontstaan. U mag dit materiaal uiteraard meteen gebruiken, maar het is aan u om er zorg voor te dragen en de voorraad op peil te houden

 

Het kringbestuur