HISTORIEK

 

 

 

 

Op 25 maart 1992 wordt onder impuls van Johan Vandenbreeden en Leo Van Geyseghem V.V.Z.K. (Vereniging van Vilvoordse Zelfstandige Kinesitherapeuten) opgericht met als doel de kinesitherapeuten lokaal te organiseren, hen te vertegenwoordigen en hun belangen te verdedigen bij diverse lokale en regionale organisaties. Het eerste bestuur bestaat uit Johan Vandenbreeden (voorzitter), Thierry Vandenbossche (secretaris) en Philippe De Coninck (penningmeester).

Eind 1995 treedt V.V.Z.K. toe tot de U.Z.K. (Unie van Zelfstandige Kinesitherapeuten).

In april 2000 neemt Johan Vandenbreeden na 8 jaar voorzitterschap  ontslag. Hij wordt immers verkozen tot voorzitter N.F.D.L.K.. Sindsdien vertegenwoordigt hij ook de kinesitherapeuten in het Verzekeringscomité van het R.I.Z.I.V., is hij lid van de Nationale Raad voor de Kinesitherapie en nu ook bestuurder van het Kinesitherapeutenkartel. Philippe De Coninck wordt aangesteld tot voorzitter.

Op vraag van U.Z.K. wordt in 2001 onze kringregio uitgebreid, krijgt onze kring een nieuwe naam, Kinekring Noordwest Brabant, en wordt Yves Dedecker verkozen tot verantwoordelijke permanente vorming.

In 2002 bestaat K.N.B. 10 jaar. Op 27 april 2002 organiseert K.N.B. i.s.m. HU.V.O. (Huisartsen Vilvoorde en Omgeving) een lustrumsymposium in de feestzalen “De Met” in Vilvoorde.

In 2003 wordt Ann Coppé tot penningmeester verkozen. In 2005 neemt Thierry Vandenbossche ontslag als secretaris (na 13 jaar – 1 dag), en wordt Leo Felix bestuurslid.

Op 17 november 2005 wordt K.N.B. ontbonden als feitelijke vereniging en wordt vzw Kinekring Noordrand Brussel opgericht.

 

Doelstellingen

 

- K.N.B.vzw is het “aanspreekpunt” en de “spreekbuis” van haar leden bij lokale overheden en partners binnen de gezondheidszorg in onze kringregio.

- K.N.B.vzw vertegenwoordigt haar leden in tal van organisaties

- K.N.B.vzw maakt deel uit van de Provinciale Koepel van kinekringen van Vlaams-Brabant, en vertegenwoordigt haar leden in het Kinesitherapeutenkartel.

- K.N.B.vzw bevordert de collegialiteit onder haar leden.

- K.N.B.vzw organiseert regelmatig wetenschappelijke en andere activiteiten; haar leden kunnen ook deelnemen aan activiteiten georganiseerd door andere Vlaams-Brabantse kinekringen.

- K.N.B.vzw informeert haar leden via een Nieuwsbrief.

 

K.N.B.vzw is een vereniging die zich richt tot alle Nederlandskundige kinesitherapeuten in de regio Noordrand Brussel. Deze regio kan ingedeeld worden in 3 Eerste Lijnszones:

 ELZ Grimbergen

  • Grimbergen
  • Wemmel
  • Meise
  • Kapelle-op-den-Bos
  • Londerzeel

 

 ELZ BraVio

 

ELZ Bruzel

  • Brussel

 

 

                        Beschrijving